13. februar 2024

Årsoppgave

Vår forretningsfører (USBL) sender hvert år opplysninger til Skatteetaten om eiers andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld i sameiet.

Når disse opplysningene er levert til Skatteetaten skal USBL sende årsoppgaver til de skattepliktige eierne. Disse oppgavene har USBL tidligere levert på Digipost eller per post. Fra 2024 vil disse dokumentene kun være tilgjengelige for nedlastning i Bonabo (nettsiden til USBL).

For å få tilgang til årsoppgaven må eier logge seg inn i Bonabo. Dokumentet er arkivert i postkassen (konvolutt ikon) og kan lastes ned ved behov.

Det sendes ut varsel når årsoppgaven er tilgjengelig. For å få varsel forutsettes det at man ikke har reservert seg for elektronisk kommunikasjon i Bonabo.

For ordens skyld nevner vi at ikke alle eiere i Sameiet Gaustadveien 23 har registrert seg som bruker hos USBL.