Gasslekkasje


  • Gassanlegget bruker propangass (LPG). Propan er tilsatt et meget sterkt luktstoff som lukter svovel. Ved en lekkasje vil propangassen synke ned fordi propan er tyngre enn luft. 
  • Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje i leiligheten eller på terrasse skal stengeventilen i det utvendige gasskapet på terrassen straks stenges. All tilførsel av gass til boligen blir da stanset.  OBS! Assemblin må kontaktes!! 
  • Er det mistanke om gasslekkasje utenfor boligen kontaktes brannvesenet.  
  • Det skal varsles ved personskader, brann, lekkasje, transportuhell, overfylling, søl, feilfylling, innbrudd, trusler, materielle skader.
  • Varsling skjer til brannvesen, politi eller lege etter vurdering ut fra type uhell/skade.


Ved uhell varsles: Brannvesenet 110, Politi 112, Ambulanse 113,  Assemblin AS 99 21 88 50 (gasstekniker)


Sist endret: 25.mai 2021
Opprettet:  28.mar 2020