10. november 2019

Forbedret brannvern

Som ledd i å øke sikkerheten i byggene våre er det nylig installert mer utstyr for varsling av brann. Dette gjelder detektorer, sirener, brannmeldere og brannmannspanel (informasjonssystem). Detektorer er installert i garasjene og i tekniske rom. I garasjene er det også montert varslingssirener og brannmeldere. Det er viktig å notere seg at brannmelderne er montert rett innenfor garasjeportene; én i øvre og én i nedre utkjøring. Vennlig påse at barn ikke leker med melderne. I inngangspartiet i oppgang B er det installert et brannmannspanel i tillegg til det brannmannspanel vi har i hovedtavlerommet. Brannmannspanelet gir informasjon om eventuelle feilsituasjoner i brannvernsystemet og informasjon om brann og hvor en brann er, dersom dette skulle inntreffe. Brannmannspanelet er et viktig verktøy for oss og ikke minst brannvesenet som raskt vil kunne orientere seg. Vi ber beboere som bruker inngang B om å følge med og umiddelbart varsle styret dersom det kommer meldinger på panelet. Vennlig hilsen STYRET