Måleravlesning gass


Gassforbruk blir avlest og fakturert en gang i året. 

Gass-faktura sendes til den som er eier av leiligheten på avlesningstidspunktet.  Dersom det har vært eierskifte i perioden, er dette et mellomværende mellom ny og gammel eier. Gassmåler må avleses på overtakelsestidspunktet. Informasjonen i fakturaen, samt avlesningen,  gir grunnlag for beregning av oppgjør mellom ny og  gammel eier.


Sist endret: 27.jan 2020
Opprettet:  27.jan 2020