Problemer med garasjeporten


Porten går ikke opp

Sjekk om gangdøren i porten er korrekt lukket.

Hvis garasjeporten ikke går opp med bruk av portåpner (fjernkontroll) prøv med nøkkel. Dette kan gjøres utenfor portene, eller i bunnen av innkjøringen for nedre garasje og på toppen av innkjøring for øvre garasje.  

  Husk å sjekke om det må byttes batteri i fjernkontrollen. Bytte av batteri er forklart under "Praktisk  informasjon".

  Ved strømbrudd, eller annen feil på porten, kan porten åpnes manuelt. Forklaring på hvordan dette gjøres er hengt opp på vegg innenfor portene. 

  NB! Ingen av boksene innenfor portene må røres. Disse har ikke noen med portene å gjøre.


  Porten står åpen 

  Prøv først å bruke portåpner (fjernkontroll). Prøv deretter å bruke nøkkel. Dette kan gjøres utenfor portene, eller i bunnen av innkjøringen for nedre garasje og på toppen av innkjøring for øvre garasje.  

  Tørk av evt. fukt på følerne som sitter på veggen på begge sider rett innenfor porten.  

  NB! Ingen av boksene innenfor portene må røres. Disse har ikke noen med portene å gjøre.

  Sjekk alltid at porten lukker seg etter ut-/innkjøring. Meld fra til styret dersom porten står åpen.


  Sist endret: 09.feb 2024
  Opprettet:  09.feb 2024