Bytte navneskilt på ringeklokke og postkasser


Postkassene

Postkasseskiltene (i oppg A, B, og C) byttes ved å løsne 2 muttere på innsiden av postkassedøren, sette skiltet på plass i rammen og skru til muttere. I oppgang D kan man skyve skiltet på plass i rammen på innsiden av postkassedøren.

Ringeklokketablået 

Plastdekslet vippes av, for eksempel ved å benytte et lite skrujern.


Sist endret: 28.jan 2020
Opprettet:  27.jan 2020