27. april 2022

Stenging av garasjeanlegget og gjesteparkeringen. Tirsdag 10. mai.

Tirsdag 10. mai skal vi installere varmekabler i garasjenedkjøringen. Vennligst noter følgende:

• Garasjene blir stengt for ut- og innkjøring fra kl. 08:00 tirsdag 10. mai og til en gang ut på kvelden samme dag.

• Gjesteparkeringen kan ikke benyttes tirsdag 10. mai.

• Det blir begrensede parkeringsmuligheter på gjesteparkeringen mandag 9. mai.

• Heisene blir stengt en kort periode både 9. mai og 10. mai pga omkoplinger i det elektriske anlegget. Dette blir opplyst med oppslag på heisene.

Vennlig hilsen

Styret