Ansvar ved salg


I medlemsblad fra Huseierne opplyses følgende: "Når man skal selge bolig, bør man ha en tilstandsrapport for å imøtekomme kravene i avhendingsloven. Kjøper kan ikke kreve erstatning for feil og mangler det opplyses om før kjøp. En slik tilstandsrapport utarbeides av det man før kalte takstmann, men som man nå kaller bygningssakkyndig.

Har det vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene før du skal selge, vil bygningssakkyndig be deg dokumentere at du har brukt kvalifiserte håndverkere. I tillegg må du legge frem dokumentasjon på faglig  god utførelse."Opprettet:  07.feb 2024