Velkommen til vår hjemmeside!

Hei alle leilighetseiere i Gaustadveien 23! Styret har fastsatt tidspunkt for årets ordinære Sameiermøte. Tidspunktet er torsdag 23. april 2020 kl. 19.00. Sameiermøtet finner sted i Rabben («Det...

Styret er glad for å kunne meddele at nå er alt arbeid med å få el-bil lading i sameiet ferdigstilt. Det har vært en lang og tung prosess, alt i alt har dette tatt oss ca. 2 år – og mange arbeidstimer....

Til de som skal ha årlig service på gassanlegget: Den årlige servicen utføres iht. lov om brannvern fra Brannvesen og DSB. Service vil bli gjennomført 9. – 11. desember. Vi viser til tidligere utsendt...

10.nov. 2019

Forbedret brannvern

Som ledd i å øke sikkerheten i byggene våre er det nylig installert mer utstyr for varsling av brann. Dette gjelder detektorer, sirener, brannmeldere og brannmannspanel (informasjonssystem). Detektorer...