Velkommen til vår hjemmeside!

27. januar 2020

Årsmøte 2020

Hei alle seksjonseiere i Gaustadveien 23! Styret hadde stort håp om å kunne avholde et ordinært årsmøte 23. april 2020. Men, slik blir det dessverre ikke. Grunnet koronasituasjonen og instrukser...

Styret er glad for å kunne meddele at nå er alt arbeid med å få el-bil lading i sameiet ferdigstilt. Det har vært en lang og tung prosess, alt i alt har dette tatt oss ca. 2 år – og mange arbeidstimer....

Til de som skal ha årlig service på gassanlegget: Den årlige servicen utføres iht. lov om brannvern fra Brannvesen og DSB. Service vil bli gjennomført 9. – 11. desember. Vi viser til tidligere utsendt...

10. november 2019

Forbedret brannvern

Som ledd i å øke sikkerheten i byggene våre er det nylig installert mer utstyr for varsling av brann. Dette gjelder detektorer, sirener, brannmeldere og brannmannspanel (informasjonssystem). Detektorer...