Velkommen til vår hjemmeside!

Styret er glad for å kunne meddele at nå er alt arbeid med å få el-bil lading i sameiet ferdigstilt. Det har vært en lang og tung prosess, alt i alt har dette tatt oss ca. 2 år – og mange arbeidstimer....

Til de som skal ha årlig service på gassanlegget: Den årlige servicen utføres iht. lov om brannvern fra Brannvesen og DSB. Service vil bli gjennomført 9. – 11. desember. Vi viser til tidligere utsendt...

10.nov. 2019

Forbedret brannvern

Som ledd i å øke sikkerheten i byggene våre er det nylig installert mer utstyr for varsling av brann. Dette gjelder detektorer, sirener, brannmeldere og brannmannspanel (informasjonssystem). Detektorer...

Styret inviterer til tenning av Sameiets «Juletrehekk»! Trykk på "Les mer" og se vedlegget for mer informasjon!