Ansvar for vedlikehold eller skifte av vinduer og dører


Hovedregelen er at seksjonseier er ansvarlig for å vedlikeholde vinduer og dører som tilhører hans/hennes bolig, men utskiftning er opp til styret/sameiet fordi v induer og dører regnes som en del av fellesarealet i sameiet.

Er glasset i vinduet f.eks knust eller punktert, må seksjonseier utbedre det som en del av vedlikeholdsplikten.

Hvorvidt vinduer og dører, inkl. karm, skal skiftes ut eller om man skal beholde dem, er en avgjørelse som er opp til styret/sameiet.


Sist endret: 07.feb 2024
Opprettet:  07.feb 2024