Gasspeis og gassgrill


Ved problemer eller spørsmål vedrørende gasspeis eller gassgrill kan man ta kontakt med Assemblin AS på telefon 09030. Ved førstegangs tilkobling av gassgrill til det utvendige gasskapet må Assemblin kontaktes. Uten korrekt tilkoblingsmekanisme vil det oppstå gasslekkkasje.


Sist endret: 28.mar 2020
Opprettet:  27.jan 2020