Gasspeis og gassgrill


Ved problemer eller spørsmål vedrørende gasspeis eller gassgrill,  ta kontakt med Assemblin AS, tlf.  99 21 88 93.

Ved tilkobling av gassgrill til det utvendige gasskapet, skal Assemblin kontaktes. Uten korrekt tilkoblingsmekanisme kan det oppstå gasslekkasje.  Kun godkjente gasslanger skal benyttes. Dette kjøpes av Assemblin.


Sist endret: 07.feb 2024
Opprettet:  27.jan 2020