El-bil


Løsning for lading av el-bil er installert i garasjeanlegget.


Hvordan komme i gang:

Ladebokser bestilles ved å kontakte Hako Elektro AS. Kontaktinformasjon: Post@hako-elektro.no Tlf: 23 05 81 30

Ytterligere  informasjon blir oppgitt ved bestilling eller ved å kontakte Hako Elektro.Sist endret: 25.mai 2021
Opprettet:  27.jan 2020