El-bil


Løsning for lading av el-bil er installert i garasjeanlegget.

Bestille ladeboks

Ladebokser bestilles ved å kontakte Hako Elektro AS. Informasjon om priser mv gis av Hako Elektro ved å skrive til post@hako-elektro.no eller ringe telefon 23 05 81 30. Informasjon om installasjonsprosessen og oppstart  av lading gis av Hako Elektro ved bestillingen og montasjen av ladeboksen. 

Betaling og lading

Vi benytter en betalingsløsning som heter EV Advisor med appen EFW Charge. Systemet driftes av Electric Freeway AS. Tjenesten baserer seg på automatisk betaling ved at et betalingskort registreres i systemet. Det er en abonnementspris som betales til Electric Freeway, mens prisen pr. kWh som lades betales til sameiet og bestemmes av sameiets styre.  Prisen pr. kWh skal dekke kostnader ved drift av anlegget (strøm og nettleie, årskontroll, utbedringer mv.)

Brukerne kan selv bestemme om de vil starte lading via app, ladebrikke, eller automatisk start.  

Ved eierskifte

Når det er ladeboks på p-plass som hører til kjøpt leilighet må Electric Freeway kontaktes for å si opp abonnement eller bestille abonnement.  Electric Freeway kan kontaktes på følgende måter:

 


Sist endret: 07.feb 2024
Opprettet:  27.jan 2020