27.jan. 2020

Ordinært årsmøte 2020

Hei alle leilighetseiere i Gaustadveien 23! Styret har fastsatt tidspunkt for årets ordinære Sameiermøte. Tidspunktet er torsdag 23. april 2020 kl. 19.00. Sameiermøtet finner sted i Rabben («Det røde huset») i Gaustadveien. Saker som ønskes behandlet på sameiermøtet, må sendes til styrets e-post post@gaustadveien23.no innen 29. februar 2020. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet. For å sikre effektiv og god behandling av innmeldte saker til Årsmøtet, ber styret om følgende: • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte. • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken. • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte. Ved innmelding av saker, må det lages en kort redegjørelse for saken, eventuelle tegninger og kart vedlegges, samt et forslag til vedtak. Innkalling med dagsorden blir sendt ut senest 8 dager før Årsmøtet. Med vennlig hilsen Styret i Sameiet Gaustadveien 23