27. januar 2020

Årsmøte 2020

Hei alle seksjonseiere i Gaustadveien 23! Styret hadde stort håp om å kunne avholde et ordinært årsmøte 23. april 2020. Men, slik blir det dessverre ikke. Grunnet koronasituasjonen og instrukser fra myndighetene, må det ordinære Årsmøtet dessverre avlyses. Regjeringen ønsker at borettslag, sameier og boligbyggelag får gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger digitalt, uten å bryte restriksjonene som følge av koronautbruddet. Vår forretningsfører USBL er i en prosess med å tilrettelegge for digitale årsmøter og styret håper dette lar seg gjøre innen den lovpålagte fristen for årsmøter 30. juni 2020. I skrivende stund er ikke alt klart, og informasjon vil bli sendt dere så snart vi har noe konkret å meddele. Hva er digitalt årsmøte? Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på https://usbl.no/ og velg «Min side», der vil hver seksjonseier kunne gjennomgå sakene til Årsmøtet og utføre sin avstemming. Sakene vil være tilgjengelig i et angitt tidsrom, for eksempel innenfor 7 dager. Prosessen kan sammenlignes med å logge seg inn på Skatteetaten eller Altinn og levere skattemeldingen (selvangivelsen). Det som kreves for at vi skal kunne avholde et digitalt årsmøte, er at alle seksjonseiere har tatt i bruk «Min side» på USBLs hjemmesider. På linken nedenfor finner dere ytterligere informasjon fra USBL hvordan dette gjøres, se: "https://usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side" Når alt ang. det digitale Årsmøtet er klart og tilrettelagt av USBL, vil styret i samarbeid med USBL sette opp det digitale Årsmøtet. USBL / styret vil da sende seksjonseierne en e-post med veiledning på hvordan dere skal gå frem og gjennomgå sakene til Årsmøtet og avgi deres stemme. Dersom dere har behov for bistand med det praktiske og tekniske i forbindelse med det digitale Årsmøtet, vennligst kontakt kundesenteret til USBL, tlf. 22 98 38 00 eller på e-post usbl@usbl.no. Vennlig hilsen Styret