Heis


Drift av heiser er en stor stor kostnad for sameiet. Blokkering av heisdører kan medføre heisstopp og skader på heisen. Hvis det er behov for å holde heisdørene åpne fordi det tar tid å fylle/tømme heisen, må det benyttes nøkkel som er beregnet for dette formålet. Nøkkellåsen finner man under knappene for etasjevalg inne i heisen. 

Ved eiendomsoverdragelse skal nøkkel til heisene være én av de nøkler kjøper skal motta. Dersom noen seksjonseiere ikke har nøkkel til heisen, vennligst kontakt styret for utlevering av nøkkel. 

Tunge gjenstander kan skade gulvbelegget. Bruk derfor underlag slik at gulvbelegget ikke blir skadet.


Sist endret: 25.mai 2021
Opprettet:  27.jan 2020