Markiser


Markiser skal være ensartet for hele sameiet; dvs alle må kjøpe samme type og samme farge. 

For mer informasjon kontakt Scandic Markiser, se  http://www.scandicmarkiser.no/.


Sist endret: 25.mai 2021
Opprettet:  01.mar 2020