Markiser


Markiser skal være ensartet for hele sameiet; dvs må alle må kjøpe samme type og samme farge. 

For mer informasjon kontakt Scandic Markiser, se  http://www.scandicmarkiser.no/.


Opprettet:  01.mar 2020