12. november 2019

Årlig service på gassanlegget 9.-11. desember

Til de som skal ha årlig service på gassanlegget: Den årlige servicen utføres iht. lov om brannvern fra Brannvesen og DSB. Service vil bli gjennomført 9. – 11. desember. Vi viser til tidligere utsendt mail for oversikt over tidspunkt for vedlikehold av hver enkelt enhet. Styret anbefaler at dere er hjemme ved tildelt tid eller bytter tidspunkt med en nabo eller avtaler med naboen som kan låse inn Assemblin. Dersom dere bytter tidspunkt eller får naboen til å låse inn Assemblin, husk å oppgi det i en e-mail til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november. OBS! For de som ikke er hjemme til avtalt service (bomtur) vil det påløpe en ekstra kostnad ved en oppsamlingsrunde. Gjennomføring av service kan ta noe ulik tid, Assemblin (vår leverandør av gass-service) ber oss derfor om å holde av ½ time i forkant og etterkant av tildelt tid. Dersom det er noen som ønsker å få plombert gassanlegget i sin leilighet, må dere gi beskjed via e-mail til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november. Assemblin har opplyst at dersom de utfører plomberingen samtidig med den årlige service vil kun delekostnad belastes på.ca. kr. 500,-. Vær oppmerksom på at gass-skapet likevel må kontrolleres hvert år Praktisk forberedelser til gjennomføring av årlig vedlikehold: - Sørg for at ringeklokke og dør er merket med navn som står i vedlagte liste Hvis dette ikke er gjort, finner ikke Assemblin korrekt leilighet, og anser det som bomtur. - De som leier ut, si ifra til leietaker at Assemblin kommer på kontroll og tidspunkt for gjennomføring - Navnet til eier (se listen i tidligere utsendt mail fra styret) må stå på ringeklokken den dagen servicen blir gjennomført – eller dere kan gi beskjed til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november hvilket navn som står på ringeklokken. - De som har grillslange til gassgrill fremlegger denne slik at denne blir kontrollert. - Husk at peisen må være avslått natten før service blir gjennomført!! Vi håper at vi i år også kan gjennomføre årlig service av gassanlegget uten store utfordringer. På forhånd takk for hjelpen til alle! Med vennlig hilsen Styret