Navneskilt, postkasse og ringeklokke


Styret ønsker et ryddig og helhetlig inntrykk av sameiet. På ringetablåene anbefaler vi at det brukes etternavn eller første bokstav i fornavn og så etternavn (f.eks O. Olsen). Når det bor personer med ulike etternavn i leiligheten skal man benytte formen Hansen / Olsen eller O. Olsen / H. Hansen.

Ringeklokke- og postkasseskilt skal derfor bestilles hos:

Ringeklokke 

PHONO*elektro-akustikk as, e-postadr.: post@phono.no

Postkasse

Foldal Stempel AS, e-postadr.: post@foldal.no

OBS! Merk bestillingen med «Iht standard benyttet i Sameiet Gaustadveien 23».


Sist endret: 12.feb 2020
Opprettet:  27.jan 2020