Navneskilt, postkasse og ringeklokke


Styret ønsker et ryddig og helhetlig inntrykk av sameiet. På ringetablåene anbefaler vi at det brukes etternavn eller første bokstav i fornavn og så etternavn (f.eks O. Olsen). Når det bor personer med ulike etternavn i leiligheten skal man benytte formen Hansen / Olsen eller O. Olsen / H. Hansen.

Ringeklokke- og postkasseskilt skal  bestilles hos:

Ringeklokke:  PHONO*elektro-akustikk as, e-postadr.:    teknisk@phono.no

For A-, B- og D-inngang:   

• Oppgi hvilken inngang du bor i 
• I tillegg må du oppgi at ringepanelet er av type Sfera Classic

For C-inngang: 
   

• Oppgi at du bor i inngang C
• Oppgi også at ringepanelet er av type New Sfera


Postkasse:  Foldal Stempel AS, e-postadr.: post@foldal.no

OBS! Merk bestillingene med «Iht standard benyttet i Sameiet Gaustadveien 23».


Sist endret: 25.mai 2021
Opprettet:  27.jan 2020