Velkommen til vår hjemmeside!

9. mars 2024

Innlogging

Informasjon om sameiet er åpen for alle. Innlogging gjelder kun for styret.

13. februar 2024

Årsoppgave

Vår forretningsfører (USBL) sender hvert år opplysninger til Skatteetaten om eiers andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld i sameiet.

Når disse opplysningene er levert til Skatteetaten skal USBL sende årsoppgaver til de skattepliktige eierne. Disse oppgavene har USBL tidligere levert på Digipost eller per post. Fra 2024 vil disse dokumentene kun være tilgjengelige for nedlastning i Bonabo (nettsiden til USBL).

For å få tilgang til årsoppgaven må eier logge seg inn i Bonabo. Dokumentet er arkivert i postkassen (konvolutt ikon) og kan lastes ned ved behov.

Det sendes ut varsel når årsoppgaven er tilgjengelig. For å få varsel forutsettes det at man ikke har reservert seg for elektronisk kommunikasjon i Bonabo.

For ordens skyld nevner vi at ikke alle eiere i Sameiet Gaustadveien 23 har registrert seg som bruker hos USBL.
Tirsdag 10. mai skal vi installere varmekabler i garasjenedkjøringen. Vennligst noter følgende:

• Garasjene blir stengt for ut- og innkjøring fra kl. 08:00 tirsdag 10. mai og til en gang ut på kvelden samme dag.

• Gjesteparkeringen kan ikke benyttes tirsdag 10. mai.

• Det blir begrensede parkeringsmuligheter på gjesteparkeringen mandag 9. mai.

• Heisene blir stengt en kort periode både 9. mai og 10. mai pga omkoplinger i det elektriske anlegget. Dette blir opplyst med oppslag på heisene.

Vennlig hilsen

Styret


Det blir feiing i garasjeanlegget tirsdag 3. mai f.o.m. klokken 09:00. 

  - Alle garasjeplasser må være ryddet for gjenstander før feiingen starter kl. 09:00.

  - Bilene må være kjørt ut av garasjene innen kl. 09:00 denne dagen.

Arbeidet er vanligvis avsluttet i god tid før kl. 17:00.


Vennlig hilsen                                            

STYRET                                     

                                                               

Nå nærmer tiden seg for Årsmøte. Grunnet koronasituasjonen vil Årsmøtet også i år bli avholdt digitalt. For at møtet skal gå av stabelen med minst mulig utfordringer er det viktig med noen få forberedelser. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på https://usbl.no/ og velg «Min side», der kan hver seksjonseier gjennomgå sakene til Årsmøtet og utføre sin avstemming på sakene. Sakene vil være tilgjengelig i perioden 29. april 2021 kl. 08:00 – 6. mai 2021 kl. 22:00. For øvrig informasjon viser vi til e-post sendt alle seksjonseiere. Hilsen Styret

27. januar 2020

Årsmøte 2020

Hei alle seksjonseiere i Gaustadveien 23! Styret hadde stort håp om å kunne avholde et ordinært årsmøte 23. april 2020. Men, slik blir det dessverre ikke. Grunnet koronasituasjonen og instrukser fra myndighetene, må det ordinære Årsmøtet dessverre avlyses. Regjeringen ønsker at borettslag, sameier og boligbyggelag får gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger digitalt, uten å bryte restriksjonene som følge av koronautbruddet. Vår forretningsfører USBL er i en prosess med å tilrettelegge for digitale årsmøter og styret håper dette lar seg gjøre innen den lovpålagte fristen for årsmøter 30. juni 2020. I skrivende stund er ikke alt klart, og informasjon vil bli sendt dere så snart vi har noe konkret å meddele. Hva er digitalt årsmøte? Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på https://usbl.no/ og velg «Min side», der vil hver seksjonseier kunne gjennomgå sakene til Årsmøtet og utføre sin avstemming. Sakene vil være tilgjengelig i et angitt tidsrom, for eksempel innenfor 7 dager. Prosessen kan sammenlignes med å logge seg inn på Skatteetaten eller Altinn og levere skattemeldingen (selvangivelsen). Det som kreves for at vi skal kunne avholde et digitalt årsmøte, er at alle seksjonseiere har tatt i bruk «Min side» på USBLs hjemmesider. På linken nedenfor finner dere ytterligere informasjon fra USBL hvordan dette gjøres, se: "https://usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side" Når alt ang. det digitale Årsmøtet er klart og tilrettelagt av USBL, vil styret i samarbeid med USBL sette opp det digitale Årsmøtet. USBL / styret vil da sende seksjonseierne en e-post med veiledning på hvordan dere skal gå frem og gjennomgå sakene til Årsmøtet og avgi deres stemme. Dersom dere har behov for bistand med det praktiske og tekniske i forbindelse med det digitale Årsmøtet, vennligst kontakt kundesenteret til USBL, tlf. 22 98 38 00 eller på e-post usbl@usbl.no. Vennlig hilsen Styret

Styret er glad for å kunne meddele at nå er alt arbeid med å få el-bil lading i sameiet ferdigstilt. Det har vært en lang og tung prosess, alt i alt har dette tatt oss ca. 2 år – og mange arbeidstimer. Info til alle som har bestilt ladeboks til el-bil: All felles infrastruktur er installert, alle bestilte ladebokser er montert og betalings- og administrasjonsverktøyet (heretter kalt SmartCharge) er programmert ferdig til bruk. Nå kan alle med ladebokser starte å lade sine el-biler!! Lading vil bli igangsatt mandag 25. november. Representanter fra styret vil være tilgjengelig i kjelleren mandag 25. november kl. 17.00 – ca. kl. 18.00 for bistand og utlevering av nøkler evt. RFID kort. Hvordan komme i gang: For å bruke laderne må bruker opprettes i SmartCharge appen eller på https://smartcharge.io/me/ Når bruker er opprettet i SmartCharge må betalingskort legges inn. For brukere med RFID brikke må RFID brikke(r) legges inn (aktiveres) på profilen for å kunne starte/stoppe lading. I forbindelse med oppstart vil dere vil også motta informasjon fra Meshcraft. Denne vil bl.a. eskrive hvordan opprette bruker og velge betalings-metode. Hvordan betale for lading: Det er besluttet at all betaling skal trekkes fra bankkort (ikke faktura). Når betalingskort er definert i SmartCharge-appen trekkes lading automatisk fra definert bankkort en gang pr måned. Hva koster det å lade: Du betaler kun for effektivt forbruk på din lader iht. pris per kWt satt av eier av ladeanlegget. Pt er prisen satt til 2 kr pr kWt. Ved endring av prisen fra vår strømleverandør, kan prisen på lading også kunne bli endret. Inkl. 10% gebyr betalingsløsning Kr 3,- per transaksjon per måned (pris pr. 1. driftsår) Abonnement SmartCharge kr 360,- pr år ekskl- mva (pris pr. 1. driftsår) Hvordan følge med på egen lading: Hver ladeøkt på din lader loggføres i SmartCharge-appen og her kan du følge med på løpende forbruk. Alle ladebokser har en klistrelapp med mer praktisk informasjon. Dersom dere har spørsmål eller trenger bistand, kan MeshCrafts kontaktes – se kontaktinfo på klistrelappene på ladeboksene. Vennlig hilsen Styret

Til de som skal ha årlig service på gassanlegget: Den årlige servicen utføres iht. lov om brannvern fra Brannvesen og DSB. Service vil bli gjennomført 9. – 11. desember. Vi viser til tidligere utsendt mail for oversikt over tidspunkt for vedlikehold av hver enkelt enhet. Styret anbefaler at dere er hjemme ved tildelt tid eller bytter tidspunkt med en nabo eller avtaler med naboen som kan låse inn Assemblin. Dersom dere bytter tidspunkt eller får naboen til å låse inn Assemblin, husk å oppgi det i en e-mail til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november. OBS! For de som ikke er hjemme til avtalt service (bomtur) vil det påløpe en ekstra kostnad ved en oppsamlingsrunde. Gjennomføring av service kan ta noe ulik tid, Assemblin (vår leverandør av gass-service) ber oss derfor om å holde av ½ time i forkant og etterkant av tildelt tid. Dersom det er noen som ønsker å få plombert gassanlegget i sin leilighet, må dere gi beskjed via e-mail til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november. Assemblin har opplyst at dersom de utfører plomberingen samtidig med den årlige service vil kun delekostnad belastes på.ca. kr. 500,-. Vær oppmerksom på at gass-skapet likevel må kontrolleres hvert år Praktisk forberedelser til gjennomføring av årlig vedlikehold: - Sørg for at ringeklokke og dør er merket med navn som står i vedlagte liste Hvis dette ikke er gjort, finner ikke Assemblin korrekt leilighet, og anser det som bomtur. - De som leier ut, si ifra til leietaker at Assemblin kommer på kontroll og tidspunkt for gjennomføring - Navnet til eier (se listen i tidligere utsendt mail fra styret) må stå på ringeklokken den dagen servicen blir gjennomført – eller dere kan gi beskjed til morten.spildrejordet@assemblin.no innen 29. november hvilket navn som står på ringeklokken. - De som har grillslange til gassgrill fremlegger denne slik at denne blir kontrollert. - Husk at peisen må være avslått natten før service blir gjennomført!! Vi håper at vi i år også kan gjennomføre årlig service av gassanlegget uten store utfordringer. På forhånd takk for hjelpen til alle! Med vennlig hilsen Styret

10. november 2019

Forbedret brannvern

Som ledd i å øke sikkerheten i byggene våre er det nylig installert mer utstyr for varsling av brann. Dette gjelder detektorer, sirener, brannmeldere og brannmannspanel (informasjonssystem). Detektorer er installert i garasjene og i tekniske rom. I garasjene er det også montert varslingssirener og brannmeldere. Det er viktig å notere seg at brannmelderne er montert rett innenfor garasjeportene; én i øvre og én i nedre utkjøring. Vennlig påse at barn ikke leker med melderne. I inngangspartiet i oppgang B er det installert et brannmannspanel i tillegg til det brannmannspanel vi har i hovedtavlerommet. Brannmannspanelet gir informasjon om eventuelle feilsituasjoner i brannvernsystemet og informasjon om brann og hvor en brann er, dersom dette skulle inntreffe. Brannmannspanelet er et viktig verktøy for oss og ikke minst brannvesenet som raskt vil kunne orientere seg. Vi ber beboere som bruker inngang B om å følge med og umiddelbart varsle styret dersom det kommer meldinger på panelet. Vennlig hilsen STYRET