Henvendelser til styret

Her kan man stille spørsmål til styret, se hvilke andre spørsmål som er stilt til styret, og hva styret har svart.Dette er en test av "Still spørsmål til styret"